Om Företaget

This post is also available in: English

Dra nytta av vår erfarenhet inom projektledning, konstruktion och produktion.

I vår verksamhet hjälper vi industriföretag att öka konkurrenskraften genom att finna nya lösningar som bidrar till ökad effektivitet, rationaliseringsvinster och bättre ergonomi. De företag som automatiserar sin produktion på rätt sätt tillhör överlevarna.

Vi är inte branschspecifika utan kan erbjuda tekniska förbättringar i de flesta typer av processer och inom industrins alla sektorer.
I många fall får vi uppdraget att utveckla kompletta produktionslinjer. För andra driver vi långsiktiga utvecklingsprojekt, bland annat i samarbete med kärnkraftsindustrin.

Självklart är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 & Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.
Ett bevis på vår tekniska kompetens är att vi även driver omfattande extern utbildnings verksamhet inom bland annat avancerade CAD-system och programvaror.
Jag sticker inte under stol med att vi idag har några av landets vassaste och mest kvalificerade tekniker och konstruktörer.