Dekontamineringssystem

This post is also available in: English

Dekontamineringssystem för kärnkraftsindustrin

I samband med service och utbyte av delar i ett kärnkraftverk måste komponenterna rengöras och eventuell radioaktivitet avlägsnas innan de kan hanteras. Fagerström Industrikonsult utvecklar olika system för detta.
Våra dekontamineringssystem har mer än halverat den radioaktiva dosen hos personalen, som arbetar under revisionsperioderna på verken.
Andra utrustningar är speciellt utvecklade för högtryckstvätt av reaktorbultar och helautomatisk tvättning av drivdon.
Systemen har rönt stor uppmärksamhet över hela världen. Förutom till alla de nordiska kärnkraftverken konstruerar vi och låter tillverka utrustning för andra länders anläggningar.
Vi konstruerar olika specialverktyg och robotar för att komma åt delar inne i ett kärnkraftverk.

Se ett urval av våra produkter och projekt här