Produktionslinjer

This post is also available in: English

Totalansvar för produktionslinjer

Skillnaden mellan oss och de flesta andra konsulter, som normalt erbjuder rena konsultuppdrag, är att vi gärna tar på hos hela ansvaret och även låter bygga kompletta produktionslinjer. Maskiner för tillverkningsindustrin, fyllning av såväl fasta som flytande produkter, flödessystem för olika medier och förpackningslinjer är några exempel.
Ju tidigare vi får komma in i ett projekt, desto större blir våra möjligheter att påverka lönsamheten i produktionen.
Nyckelfärdiga anläggningar och produktionslinjer är en av våra specialiteter.
Exempelvis har vi genom att automatisera monteringslinjer lyckats minska monteringstiden hos några av våra kunder till en tiondel. Andra har tiodubblat sin produktion, tack vare vårt nytänkande när det gäller utvecklingen av nya maskiner.

Se ett urval av våra produkter och projekt här